PŘEHLED


Tuto webovou stránku/aplikaci provozuje https://engwe-bikes-eu.com/  tým. Na celém webu/aplikaci se výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vztahují k týmu https://engwe-bikes-eu.com/ . https://engwe-bikes-eu.com/ nabízí tento web/aplikaci, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z tohoto webu vám, uživateli, pod podmínkou, že přijmete všechny podmínky , zásadami a upozorněními uvedenými zde.

Návštěvou našich stránek a/nebo nákupem něčeho od nás se zapojujete do naší „Služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími smluvními podmínkami („SMLOUVY A PODMÍNKY“, „Podmínky“), včetně dodatečných podmínek a zásad, na které se zde odkazuje a/nebo dostupných prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto SMLUVNÍ PODMÍNKY se vztahují na všechny uživatele webu, včetně, bez omezení, uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a/nebo přispěvateli obsahu.

Před přístupem nebo použitím si pozorně přečtěte tyto SMLUVNÍ PODMÍNKY naše webové stránky/aplikace. Přístupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito PODMÍNKAMI. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na web/aplikaci ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto PODMÍNKY považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto PODMÍNKY.

Jakékoli nové funkce nebo nástroje, které budou přidány do aktuálního obchodu, budou rovněž podléhat těmto PODMÍNKÁM. Na této stránce si můžete kdykoli prohlédnout nejaktuálnější verzi SMLUVNÍCH PODMÍNEK. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto PODMÍNEK zveřejněním aktualizací a/nebo změn na naší webové stránce/aplikaci. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Vaše další používání nebo přístup k webu/aplikaci po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 1 - PODMÍNKY ONLINE OBCHOD

Souhlasem s těmito PODMÍNKAMI nesmí používat naše produkty k žádným nezákonným nebo neoprávněným účelům, ani nesmíte při používání služby porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, nikoli však výhradně, zákonů o autorských právech).
Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry nebo jakýkoli kód destruktivní povahy.
Porušení nebo porušení kterékoli z Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich Služeb.

ODDÍL 2 – OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli.
Berete na vědomí, že váš obsah (nezahrnující informace o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaný a může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům propojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu přes sítě vždy zašifrovány.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat ani využívat žádnou část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě ani žádný kontakt na webové stránky/aplikace, jejichž prostřednictvím je služba poskytována, bez našeho výslovného písemného souhlasu.
Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a nebudou omezovat ani jinak neovlivňovat tyto podmínky.

ODDÍL 3 - PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Nejsme zodpovědní, pokud informace zpřístupněné na této stránce nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na těchto stránkách je poskytován pouze pro obecné informace a nemělo by se na něj spoléhat ani jej používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na této stránce je na vaše vlastní riziko.
Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci.Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah těchto stránek, ale nejsme povinni aktualizovat žádné informace na našich stránkách Souhlasíte, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.

ODDÍL 4 - ÚPRAVY SLUŽBY A CENY

Ceny našich produktů se mohou bez upozornění změnit.
Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo ukončit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez upozornění na adrese kdykoli.
Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

ODDÍL 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud jsou použitelné)

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webové stránky/aplikace. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a mohou být vráceny nebo vyměněny pouze v souladu s našimi Zásadami pro vrácení.
Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače bude přesné.
Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb jakékoli osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez upozornění změnit podle vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit výrobu jakéhokoli produktu. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby na tomto webu je neplatná tam, kde je to zakázáno.
Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu, který jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání nebo že chyby ve Službě budou opraveny.

ODDÍL 6 – PŘESNOST INFORMACÍ O FAKTURACI A ÚČTU

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Podle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailové a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla poskytnutého v době vytvoření objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které podle našeho výhradního úsudku zadávají prodejci, prodejci nebo distributoři.

Souhlasíte s tím, že u všech provedených nákupů poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu. na naší prodejně. Souhlasíte s tím, že neprodleně aktualizujete svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a data vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Další podrobnosti najdete v našem vrácení Zásady.

ČÁST 7 – VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nesledujeme, nemáme nad nimi kontrolu ani vstupy.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli schválení. Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající nebo související s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran.
Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím webu je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem třetí strany, a schvalujeme je.
Můžeme také v budoucnu nabízet nové služby a/nebo funkce prostřednictvím webu/aplikace (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a/nebo služby také podléhají těmto SMLUVNÍM PODMÍNKÁM.

ČÁST 8 – ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran
Odkazy třetích stran na tomto webu vás mohou nasměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme odpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.
Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s weby třetích stran. Pečlivě si přečtěte zásady a postupy třetí strany a ujistěte se, že jim rozumíte, než se pustíte do jakékoli transakce. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

ČÁST 9 – UŽIVATELSKÁ KOMENTÁŘ, ZPĚTNÁ VAZBA A JINÉ PŘÍSPĚVKY

Pokud na naši žádost, zasíláte určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti zasíláte kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“ ), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám předáte. Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; (2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.
Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho vlastního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, pomlouvačný, pornografický, obscénní nebo jinak nežádoucí nebo porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto PODMÍNKY.
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporuší žádná práva žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranné známky, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivý nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál ani žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakékoli související webové stránky/aplikace. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, nebo jinak uvádět nás nebo třetí strany v omyl ohledně původu jakýchkoli komentářů. Jste výhradně odpovědní za jakékoli komentáře, které učiníte, a jejich přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře zveřejněné vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

ODDÍL 10 – OSOBNÍ INFORMACE

Vaše odesílání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů Zásady.

ODDÍL 11 – CHYBY, NEPŘESNOSTI A VYPADÁNÍ

Občas se na našich stránkách nebo ve službě mohou vyskytovat informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen , propagační akce, nabídky, poplatky za dopravu produktů, doby přepravy a dostupnost. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce/aplikaci nepřesné, a to kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste odeslali svůj order).
Nepřijímáme žádnou povinnost aktualizovat, upravovat nebo objasňovat informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce/aplikaci, včetně, bez omezení, informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Žádné specifikované datum aktualizace nebo aktualizace použité ve službě nebo na jakékoli související webové stránce/aplikaci by nemělo být považováno za označení, že všechny informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce/aplikaci byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě dalších zákazů uvedených v TERMÍNECH A PODMÍNKÁCH máte zakázáno používat stránky nebo jejich obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; (b) vyzývat ostatní, aby prováděli jakékoli nezákonné činy nebo se na nich podíleli; (c) porušovat jakékoli mezinárodní nebo britské předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, ubližovat, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky/aplikace, jiných webových stránek nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) spamovat, phishing, pharm, záminka, pavouk, procházení nebo škrábání; (j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky služby nebo jakékoli související webové stránky/aplikace, jiných webových stránek nebo internetu Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání služby nebo jakékoli související webové stránky/aplikace z důvodu porušení některého z zakázané použití.

ODDÍL 13 - ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, neprohlašujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat z používání služby bude přesné a spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu odebrat na dobu neurčitou nebo službu kdykoli zrušit, aniž byste o tom byli informováni.
Výslovně souhlasíte že používání nebo nemožnost používat službu je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám jsou prostřednictvím služby dodány, jsou (kromě případů, které jsme výslovně uvedli) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ pro vaše použití, bez jakéhokoli zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, obchodovatelné kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivosti, titulu a neporušování práv.
V žádném případě nebudeme my, naši ředitelé, úředníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, zástupci, dodavatelé , stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí jsou odpovědní za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, represivní, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, bez omezení, ušlého zisku, ušlého příjmu, ušlých úspor , ztrátu dat, náklady na výměnu nebo jakékoli podobné škody, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho používání jakékoli služby nebo jakýchkoli produktů pořízených pomocí nebo pro jakýkoli jiný nárok související jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, nikoli však výhradně, jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, ​​přenášeného nebo jinak zpřístupňovaného prostřednictvím služby, a to i v případě, že je o jejich možnosti informován. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

ODDÍL 14 – ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit nás a naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, úředníky, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele , dodavatelé, stážisté a zaměstnanci, bez újmy z jakéhokoli nároku nebo požadavku, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vzneseného jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývajícího z vašeho porušení těchto SMLUVNÍCH PODMÍNEK nebo dokumentů, které obsahují odkazem, nebo z vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany

ODDÍL 15 – ODDĚLITELNOST

V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto SMLUVNÍCH PODMÍNEK prohlášeno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení bude nicméně vymahatelná v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto SMLUVNÍCH PODMÍNEK, takové rozhodnutí neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních zbývajících ustanovení.

ODDÍL 16 – UKONČENÍ

Závazky a závazky stran vzniklé před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.
Tyto TERMÍNY A PODMÍNKY jsou účinné, pokud a dokud nebude ukončena vámi nebo námi. Tyto SMLUVNÍ PODMÍNKY můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete používat naše služby, nebo když přestanete používat naše stránky.
Pokud podle našeho výhradního úsudku neuspějete nebo máme podezření, že jste selhali, abychom dodrželi jakoukoli podmínku nebo ustanovení těchto SMLUVNÍCH PODMÍNEK, můžeme také tuto smlouvu kdykoli bez upozornění ukončit a vy budete nadále odpovědní za všechny částky splatné do data ukončení včetně; a/nebo vám v souladu s tím můžeme odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

ODDÍL 17 – CELÁ SMLOUVA

Neschopnost uplatňovat nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto PODMÍNEK A PODMÍNKY nepředstavují vzdání se takového práva nebo ustanovení.
Tyto TERMÍNY A PODMÍNKY a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněné na těchto stránkách nebo v souvislosti se Službou představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí se vaše používání služby, které nahrazuje jakékoli předchozí nebo současné dohody, komunikace a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, nikoli však výhradně, jakýchkoli předchozích verzí SMLUVNÍCH PODMÍNEK).
Jakékoli nejasnosti v výklad těchto SMLUVNÍCH PODMÍNEK nebude vykládán proti straně, která je sepsala.

ODDÍL 18 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto TERMÍNY A PODMÍNKY a jakékoli samostatné dohody, kterými vám poskytujeme Služby, se budou řídit a konstr používá se v souladu se zákony Spojeného království.

ODDÍL 19 – ZMĚNY SMLUVNÍCH PODMÍNEK

Nejnovější verzi SMLUVNÍCH PODMÍNEK si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto PODMÍNEK zveřejněním aktualizací a změn na naší webové stránce/aplikaci. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách/aplikacích. Vaše další používání nebo přístup k našemu webu/aplikaci nebo Službě po zveřejnění jakýchkoli změn těchto SMLUVNÍCH PODMÍNEK představuje přijetí těchto změn.

 

.