Zasady:

1. Comiesięczne rozdanie: Począwszy od stycznia 2024 r., przesyłaj ENGWE zdjęcia lub filmy za pomocą tego linku, aby automatycznie wziąć udział w naszym comiesięcznym rozdaniu. Co miesiąc zostanie losowo wybrany szczęśliwy zwycięzca, który otrzyma ekskluzywne pudełko upominkowe od ENGWE.

2. Wytyczne dotyczące treści: Twoje zdjęcie lub film powinno przedstawiać ENGWE rowery w wciągający i atrakcyjny wizualnie sposób. Uchwyć emocje związane z jazdą, piękno malowniczych miejsc lub inne wyjątkowe przeżycia na swoim ENGWE e-rowerze. Zachęcamy do kreatywności, więc możesz eksperymentować z różnymi kątami, oświetleniem i kompozycjami.

3. Prawa i pozwolenia: Bierząc udział, udzielasz ENGWE Bikes praw do wykorzystywania i udostępniania przesłanych treści na naszej stronie internetowej, w kanałach mediów społecznościowych i innych materiałach marketingowych. Potwierdzasz, że posiadasz niezbędne prawa do treści i dajesz nam zgodę na ich promowanie.

4. Wytyczne dla społeczności: Oczekujemy, że wszyscy uczestnicy będą przestrzegać szacunku i pozytywnej komunikacji. Wszelkie zdjęcia lub filmy zawierające obraźliwe, dyskryminujące lub nieodpowiednie treści zostaną zdyskwalifikowane i mogą skutkować zakazem uczestnika w przyszłym uczestnictwie.

5. Własność i uznanie autorstwa: ENGWE Bikes szanuje Twoją własność przesyłanych treści. Jednakże biorąc udział, dajesz nam prawo do wykorzystania Twoich treści w celach promocyjnych, z odpowiednim przypisaniem do Ciebie.

6. Zgodność z prawem: Uczestnicy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących w ich krajach przepisów i regulacji dotyczących tworzenia, przesyłania i kwalifikowalności treści.

7. Kwalifikowalność: Ten program jest otwarty dla ENGWE właścicieli i entuzjastów rowerów elektrycznych na całym świecie. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat lub posiadać zgodę rodzica lub opiekuna na udział.

8. Aktualizacje programu: ENGWE Bikes zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia tego zdjęcia lub filmu w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany lub aktualizacje zasad programu będą ogłaszane za pośrednictwem naszej oficjalnej strony internetowej i kanałów mediów społecznościowych. Biorąc udział, potwierdzasz i zgadzasz się na te zasady i wytyczne. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć Twoje niesamowite ENGWE chwile i zaprezentować je naszej społeczności!