PRZEGLĄD


Ta strona internetowa/aplikacja jest obsługiwana przez zespół https://engwe-bikes-eu.com/  . W całej witrynie/aplikacji terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do https://engwe-bikes-eu.com/ zespołu. https://engwe-bikes-eu.com/  oferuje tę witrynę/aplikację, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej witryny dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków , zasady i uwagi podane tutaj.

Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i wyrażasz zgodę na przestrzeganie następujących warunków („WARUNKI”, „Warunki”), w tym te dodatkowe warunki i zasady, do których odwołuje się niniejszy dokument i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze WARUNKI mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub współtwórcami treści.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych WARUNKÓW przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem nasza strona internetowa/aplikacja. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych WARUNKÓW. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej/aplikacji ani korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejsze WARUNKI są traktowane jako oferta, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do tych WARUNKÓW.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do obecnego sklepu, również podlegają WARUNKOM. Możesz przejrzeć najbardziej aktualną wersję WARUNKÓW I WARUNKÓW w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych WARUNKÓW poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej/aplikacji. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej/aplikacji po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 1 – WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Zgadzając się na niniejszy WARUNEK, nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów ani nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
Nie możesz przesyłać żadnych robaków ani wirusów ani jakiegokolwiek kodu o destrukcyjnym charakterze.
Naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia przez Ciebie Usług.

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo odmowy usługi komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie i dostosowanie do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.
Zgadzasz się nie powielać, nie duplikować, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi ani żadnego kontaktu w strony internetowej/aplikacji, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani nie wpływają w inny sposób na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.
Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych.Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie Zgadzasz się, że monitorowanie zmian na naszej stronie jest Twoim obowiązkiem.

SEKCJA 4 - MODYFIKACJE USŁUGI I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia pod adresem w dowolnym momencie.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej/aplikacji. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie tylko zgodnie z naszą Polityką zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru na monitorze komputera będzie dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. W indywidualnych przypadkach możemy skorzystać z tego prawa. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest to zabronione.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania ani że jakiekolwiek błędy w Usłudze zostaną poprawione.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego złożonego u nas zamówienia. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień korzystających z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się z e-mailem i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego osądu wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich dokonanych zakupów w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Zwrotem Polityka.

SEKCJA 7 — NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie monitorujemy ani nie mamy żadnej kontroli ani danych.
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „w stanie, w jakim są” i „w miarę dostępności” bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z korzystaniem przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Korzystanie przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na jego własne ryzyko i według jego uznania, a użytkownik powinien upewnić się, że zapoznał się i zatwierdzać warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.
W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej/aplikacji (w tym wydanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi również podlegają niniejszym WARUNKOM.

SEKCJA 8 – LINKI DO OSÓB TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich
Linki do stron trzecich w tej witrynie mogą kierować Cię do strony internetowe osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności oraz nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami stron trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami osób trzecich i upewnienie się, że je rozumieją przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.

SEKCJA 9 – KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, INFORMACJE ZWROTNE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na naszą prośbę wysyłasz określone zgłoszenia (na przykład wpisy konkursowe) lub bez naszej prośby przesyłasz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (łącznie „komentarze” ), zgadzasz się, że możemy w dowolnym czasie i bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) zapłacić odszkodowanie za wszelkie komentarze; lub (3) odpowiadać na wszelkie komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze WARUNKI.
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów ani wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej/aplikacji. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego ani w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 – DANE OSOBOWE

Przekazywanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce Prywatności Polityka.

SEKCJA 11 — BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami w naszej witrynie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen , promocje, oferty, koszty wysyłki produktów, czasy przewozu i dostępność. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej/aplikacji są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po przesłaniu zamówienie).
Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, poprawiania lub wyjaśniania informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej/aplikacji, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Brak określonej daty aktualizacji lub odświeżenia zastosowanej w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej/aplikacji powinien wskazywać, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej/aplikacji zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 — ZABRONIONE UŻYTKOWANIE

Oprócz innych zakazów określonych w WARUNKACH, zabronione jest korzystanie ze strony lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych osób do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszania jakichkolwiek międzynarodowych lub brytyjskich przepisów, zasad, praw lub rozporządzeń lokalnych; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (f) podania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) w celu przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej/aplikacji, innych stron internetowych lub Internetu; (h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, phishingu, pharm, pretext, spider, crawl lub scrape; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) ingerować lub obchodzić funkcje bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej/aplikacji, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej/aplikacji za naruszenie któregokolwiek z zabronione zastosowania.

SEKCJA 13 – WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać z korzystanie z usługi będzie dokładne i niezawodne.
Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez powiadomienia.
Wyraźnie zgadzasz się że korzystanie lub niemożność korzystania z usługi odbywa się na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) dostarczane „w stanie, w jakim się znajdują” i „w miarę dostępności” do użytku użytkownika, bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszalności.
W żadnym wypadku my, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci , stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy ponoszą odpowiedzialność za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody wszelkiego rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności , utraty danych, kosztów wymiany lub jakichkolwiek podobnych szkód wynikających z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób, wynikających z korzystania przez użytkownika z dowolnej usługi lub jakichkolwiek produktów zakupionych za pomocą se usługi lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez użytkownika z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym między innymi wszelkich błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli została poinformowana o takiej możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 14 — ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić nas i naszą firmę macierzystą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców , dostawców, stażystów i pracowników, wolne od jakichkolwiek roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, wniesionych przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z naruszeniem przez użytkownika niniejszych WARUNKÓW lub dokumentów, które zawierają przez odniesienie, lub naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw osoby trzeciej

SEKCJA 15 — ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych WARUNKÓW zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych WARUNKÓW, takie ustalenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 — ROZWIĄZANIE umowy

Zobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania umowy pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy we wszystkich celach.
Niniejsze WARUNKI obowiązują, o ile i do czasu wypowiedzenia przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze WARUNKI w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej witryny.
Jeśli według naszego wyłącznego osądu zawiedziesz lub podejrzewamy, że zawiodłeś, w celu przestrzegania dowolnego warunku lub postanowienia niniejszych WARUNKÓW, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia, a użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do daty rozwiązania włącznie; i/lub odpowiednio może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub dowolnej ich części).

SEKCJA 17 - CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych WARUNKÓW ORAZ WARUNKI nie stanowią zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
Niniejsze WARUNKI I WARUNKI oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystania z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje WARUNKÓW).
Wszelkie niejasności w interpretacja niniejszych WARUNKÓW nie będzie interpretowana na niekorzyść strony, która je sporządziła.

SEKCJA 18 – PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze WARUNKI I WARUNKI oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy Ci Usługi, podlegają i konstr używane zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii.

SEKCJA 19 – ZMIANY WARUNKÓW I WARUNKÓW

W każdej chwili możesz przejrzeć najbardziej aktualną wersję WARUNKÓW I WARUNKÓW na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych WARUNKÓW poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej/aplikacji. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej/aplikacji pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej/aplikacji lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych WARUNKACH oznacza akceptację tych zmian.

 

.